Agregaty skraplające do zastosowań zewnętrznych o mocach w zakresie od 5,3kW do 325kW przeznaczone są do współpracy w systemie Split z jednostką wewnętrzną, kanałową lub z centralą wentylacyjną.

Znajdują powszechne zastosowanie przy współpracy z centralami, gdzie wymagane jest chłodzenie powietrza wentylacyjnego. Pełna automatyka oraz przystosowanie do pracy w zimie powoduje, że doskonale spełniają swoje zadanie.

Agregaty skraplające chłodzone powietrzem do 40kW
 • Opis: Zewnętrzne agregaty skraplające chłodzone powietrzem do współpracy z kanałową jednostką wewnętrzną wyposażoną w chłodnicę bezpośredniego odparowania lub centralą wentylacyjną. Czynnik chłodniczy R407C, sprężarki typu Scroll, sterowanie mikroprocesorowe. Standardowe wyposażanie: presostat wysokiego i niskiego ciśnienia, zestaw do pracy zimowej z płynną regulacją wentylatora skraplacza, układ nabity czynnikiem oraz niezamarzający olej.
 • Zakres typoszeregu: 5,6 do 36,7kW
 • Modele:
 • HCAT 0011-0121 TE - 5,6 do 36,7kW
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem do 160kW
 • Opis: Zewnętrzne agregaty skraplające chłodzone powietrzem do współpracy z kanałową jednostką wewnętrzną wyposażoną w chłodnicę bezpośredniego odparowania lub centralą wentylacyjną. Czynnik chłodniczy R407C, sprężarki typu Scroll, pojedynczy lub podwójny obwód chłodniczy, sterowanie mikroprocesorowe. Standardowe wyposażanie: presostat wysokiego i niskiego ciśnienia, zestaw do pracy zimowej z płynną regulacją wentylatora skraplacza, układ nabity czynnikiem oraz niezamarzający olej. Występuje w wesji standardowej, wyciszonej, „supercichej” oraz do pracy w wysokich temperaturach
 • Zakres typoszeregu: 37,7 do 160kW
 • Modele:
 • HCAT 0152-0604 - 37,7 do 160,0kW
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem do 325kW
 • Opis: Zewnętrzne agregaty skraplające chłodzone powietrzem do współpracy z kanałową jednostką wewnętrzną wyposażoną w chłodnicę bezpośredniego odparowania lub centralą wentylacyjną. Czynnik chłodniczy R407C, sprężarki tłokowe półhermetyczne, pojedynczy lub podwójny obwód chłodniczy, sterowanie mikroprocesorowe. Wyposażenie: zbiornik ciekłego czynnika, zawory serwisowe układu chłodniczego. Występuje w wersji standardowej, wyciszonej, „supercichej” oraz do pracy w wysokich temperaturach
 • Zakres typoszeregu: 119 do 325kW
 • Modele:
 • MCAT 0152-0604 - 119,0 do 325,0kW
KALOR   Klimatyzacja - Wentylacja - Ogrzewanie 2010 | webmaster