Do chłodzenia pomieszczeń serwerowych najlepiej nadają się dedykowane do tych celów szafy klimatyzacji precyzyjnej. Ich celem jest dokładne utrzymanie zadanych warunków temperaturowych w pomieszczeniu. Dodatkowo szafy klimatyzacji precyzyjnej mogą zostać wyposażone w układ nawilżania i osuszania powietrza, co jest częstym wymogiem w branży IT.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej występują w różnych konfiguracjach. Źródłem chłodu w szafach jest układ bezpośredniego odparowania lub woda lodowa pochodząca z zewnętrznego agregatu. Dla zapewnienia redundantności szafy niektóre szafy wyposażane są w układy o podwójnym źródle chłodu. W przypadku jednego układu, drugi w 100% przejmuje jego rolę.
Szafy klimatyzacji precyzyjnej mogą być opcjonalnie wyposażone w wentylatory o zmiennej wydajności w celu optymalnego doboru parametrów nawiewu do pomieszczeń serwerowych.

Szafy wg wymagań klienta mogą posiadać nawiew górny, dolny lub frontalny, zassanie powietrza również odbywa się z frontu, spod lub z nad urządzenia. Istnieje również możliwość podłączenia nawiewu do układu kanałów wentylacyjnych lub nawiewu pod podłogę technologiczną.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej z bezpośrednim odparowaniem
 • Opis: Szafy klimatyzacji precyzyjnej, których źródłem chłodu jest agregat skraplający lub opcjonalnie drugie źródła chłodu w postaci zasilania wodą lodową. Szafy wyposażone mogą być w układ FREE-COOLING. Czynnik chłodniczy R410A, sprężarki typu Scroll, sterowanie mikroprocesorowe z pełną integracją ze zdalnym systemem zarządzania. Występują w wersji standardowej, w wersji do pracy w niskich temperaturach i z płynną regulacją wentylatora skraplacza.
 • Zakres typoszeregu: 7 do 100kW
 • Modele:
 • ACCURATE AX 07-90 - 7 do 90kW
 • ACCURATE AW 07-90 - 7 do 90kW
 • ACCURATE AD 20-90 - 20 do 100kW
 • ACCURATE AT 20-90 - 20 do 100kW
 • ACCURATE AF 20-90 - 20 do 100kW
Szafy klimatyzacji precyzyjnej chłodzone cieczą
 • Opis: Szafy klimatyzacji precyzyjnej, których źródłem chłodu jest woda lodowa. Szafy wyposażone mogą być w układ FREE-COOLING. Czynnik chłodniczy R410A, sprężarki typu Scroll, sterowanie mikroprocesorowe z pełną integracją ze zdalnym systemem zarządzania. Możliwość instalacji nawilżacza i osuszacza, nagrzewnicy elektrycznej i wodnej, Występują w wersji standardowej.
 • Zakres typoszeregu: 8 do 185kW
 • Modele:
 • Szafa klimatyzacji precyzyjnej bezpośredniego odparowania
 • ACCURATE AC 007-221 - 8 do 185kW
 • ACCURATE AB 020-140 - 20 do 110kW
Skraplacze zdalne do współpracy z szafami klimatyzacji precyzyjnej
 • Opis: Zdalne skraplacze z wentylatorami osiowymi do montażu zewnętrznego, możliwość instalacji pionowe i poziomej. Czynnik chłodniczy R410A i R407C. Opcjonalna możliwość wyposażenia skraplacza w układ płynnego sterowania wentylatorami. Występują w wersji standardowej, wyciszonej oraz do pracy w niskich temperaturach.
 • Modele:
 • Szafa klimatyzacji precyzyjnej bezpośredniego odparowania
 • BRE 014m - 116b
 • BRC 014m - 120b
 • ARCC M10 - M4F B
Suche schładzacze cieczy
 • Opis: Dry cooler - schładzacz cieczy służący do obniżania temperatury cieczy chłodzącej skraplacza szafy klimatyzacji precyzyjnej. Dry cooler z wentylatorami osiowymi do montażu zewnętrznego, możliwość instalacji pionowe i poziomej. Opcjonalna możliwość wyposażenia chłodnicy w układ płynnego sterowania wentylatorami. Występują w wersji standardowej, wyciszonej oraz do pracy w niskich temperaturach.
 • Zakres typoszeregu: 36 do 891kW
 • Modele:
 • BDC 013m - 123m
 • BDC 013m - 123m
KALOR   Klimatyzacja - Wentylacja - Ogrzewanie 2010 | webmaster