Do kategorii małych agregatów wody lodowej zaliczamy urządzenia w przedziale mocy od 5,0 do 45,0kW. Wykorzystywane są głównie do zastosowań domowych, małych biur lub współpracy z centralami wentylacyjnymi. Stanowią idealną alternatywę do układów z bezpośrednim odparowaniem mogąc zasilać w chłód kilka urządzeń równocześnie. Agregaty występują w wielu odmianach i typoszeregach.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • Opis: Kompaktowe, zewnętrzne oraz do zabudowy agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem, funkcja: tylko chłodzenie, czynnik chłodniczy R410A, sprężarka typu Scroll, wentylator osiowy wbudowany układ pompowy, sterowanie mikroprocesorowe, przystosowane do pracy w zimie.
 • Zakres typoszeregu: 4,9 do 44,7kW
 • Modele:
 • BRAT 0011-0121 - 4,9 do 32,9kW
 • MICS 0072-0182 - 18,2 do 44,7kW
 • BRA 0011-0061 - 4,9 do 15,4kW
 • MICS-C 0072-0122 - 18,2 do 31,8kW
Agregaty wody lodowej chłodzone cieczą
 • Opis: Agregaty wody lodowej do zabudowy wewnętrznej chłodzony wodą, czynnik chłodniczy R410A, wyposażenie: zawór o zmiennej przepustowości regulujący przepływ wody chłodzącej, hermetyczna sprężarka typu Scroll, wbudowany układ pompowy.
 • Zakres typoszeregu: 5,5 do 35,1kW
 • Modele:
 • BRH 0011-0121 - 5,5 do 35,1kW
Agregaty wody lodowej ze zdalnym skraplaczem
 • Opis: Wewnętrzny agregat wody lodowej ze zdalnym skraplaczem chłodzonym powietrzem, czynnik chłodniczy R407C, wyposażenie: hermetyczna sprężarka typu Scroll, wbudowany układ pompowy o zmiennej wydajności, zbiornik buforowy, możliwość montażu skraplacza do 50m od agregatu.
 • Zakres typoszeregu: 4,7 do 32,4kW
 • Modele:
 • HE FF 0011-0121 - 4,7 do 32,4kW
 • NHCR 0011-0121 - 8,6 do 41,9kW
Agregaty chłodzone powietrzem - grzewczo-chłodzące
 • Opis: Kompaktowe, zewnętrzne oraz do zabudowy agregaty wody lodowej w wersji pompa ciepła chłodzone powietrzem, czynnik chłodniczy R410A, wyposażenie: wentylator osiowy, hermetyczna sprężarka typu Scroll, wbudowany układ pompowy z naczyniem przeponowym, pompa wodna o zmiennej wydajności, zbiornik buforowy, podkładki antywibracyjne.
 • Zakres typoszeregu: 4,6 do 35,5kW
 • Modele:
 • BRAN 0011-0121 - 4,6 do 35,5kW
 • i-SACS-P 0011-0061 - 5,4 do 14,7kW
 • i-SACS-S 0011-0121 - 5,4 do 14,7kW
 • MICS-N 0011-0121 - 17,3 do 47,9kW
 • BRN 0011-0121 - 4,6 do 16,8kW
 • MICS-CN 0011-0121 - 17,3 do 33,9kW
Agregaty chłodzone cieczą - grzewczo-chłodzące
 • Opis: Wewnętrzne agregaty wody lodowej w wersji pompa ciepła chłodzone wodą, czynnik chłodniczy R410A, zawór o zmiennej przepustowości regulujący przepływ wody chłodzącej, hermetyczna sprężarka typu Scroll, wbudowany układ pompowy, zawory bezpieczeństwa, czujniki przepływu po obu stronach wodnych.
 • Zakres typoszeregu: 5,2 do 41,7kW
 • Modele:
 • WWr MTD 011m-121t - 5,2 do 41,7kW
KALOR   Klimatyzacja - Wentylacja - Ogrzewanie 2010 | webmaster