Agregaty wody lodowej o mocy od 34 do 2450kW stosowane są głównie w budynkach biurowych, przemyśle, technologii produkcji i centrach handlowych. Współpracują z klimakonwektorami, centralami dachowymi typu rooftop, centralami wentylacyjnymi lub bezpośrednimi odbiornikami chłodu, jakimi są maszyny. Występują w bardzo różnych konfiguracjach sprzętowych, mocowych oraz różnią się konstrukcją i zastosowaną technologią.

Posiadamy w ofercie urządzenia o bardzo szerokim zakresie mocy wyposażone w sprężarki Scroll, śrubowe, bezolejowe sprężarki centryfugalne Turbocore. Agregaty wyposażone są w systemy tylko chłodzące, częściowego i całościowego odzysku ciepła, Free-Colling`y i funkcji grzewczej. Występują w postaci urządzeń zewnętrznych z wentylatorami osiowymi oraz do zabudowy wewnętrznej z wentylatorami odśrodkowymi.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • Opis: Wewnętrzne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem, czynnik chłodniczy R410A lub R134a, sprężarki typu Scroll, śrubowe lub centrifugalne, sterowanie mikroprocesorowe z wykorzystaniem kontrolera W3000. Wykorzystują technologię freecoolingu oraz pełnego lub częściowego odzysku ciepła. Występują wersje wyciszone, „superciche” oraz do zastosowania w ekstremalnie gorącym klimacie.
 • Zakres typoszeregu: 33,8 do 1381kW
 • Modele:
 • Agregaty ze sprężarkami scroll
 • NECS 0152-1204 - 33,8 do 341kW
 • NECS 0202T-0612T - 53,0 do 159kW
 • NECS 1355-1806 - 349 do 480kW
 • NECS 1314-3218 - 354 do 885 KW
 • NECS-ST 0504-1204 - 104 do 341kW
 • Agregaty ze sprężarkami śrubowymi
 • FOCS 0751-2632 - 145 do 516kW
 • FOCS 1542-2642 - 277 do 516kW
 • FOCS 1502-8404 - 294 do 1744kW
 • FOCS-XL 1502-6002 - 272 do 1180kW
 • FOCS-CA 1502-5424 - 3190 do 1381kW
 • i-FOCS 0052-0082 - 511 do 842 kW
 • Agregaty ze sprężarką centryfugalną, bezolejową
 • TECS2 Vision 2.0 0211-1154 - 220 do 1325kW
 • TECS HF 0251-1954 - 241 do 1949 kW
 • Agregaty z funkcją FREE-COOLING
 • NECS-FC 0152-1204 - 41,5 do 377kW
 • FOCS-FC 1502-4822 - 329 do 1229kW
 • Agregat do zabudowy wewnętrznej
 • NECS-C 0152-1204 - 37,1 do 325kW
Agregaty wody lodowej chłodzone wodą
 • Opis: Wewnętrzne agregaty wody lodowej chłodzone cieczą, czynnik chłodniczy R410A lub R134a, sprężarki typu Scroll, śrubowe lub centryfugalne, sterowanie mikroprocesorowe z wykorzystaniem kontrolera W3000. Do dyspozycji mamy wersje wyciszone, „superciche”, z odzyskiem ciepła częściowym i całkowitym oraz w wersję grzewczą z pompą ciepła.
 • Zakres typoszeregu: 43,4 do 2432kW
 • Modele:
 • NECS-W 0152-1204 - 43,4 do 371 kW
 • FOCS-W 0401-1902 - 87,0 do 447 kW
 • FOCS-W 1001-9604 - 233 do 2432 kW
 • FOCS2-W 1301-4802 - 321 do 1299kW
 • TECS-HF Vision 2.0 0251-1954 - 241 do 1949kW
Agregaty wody lodowej bezskraplaczowe
 • Opis: Wewnętrzne agregaty wody lodowej z możliwością podpięcia do zdalnego skraplacza, czynnik chłodniczy R410A lub R134a, sprężarki typu Scroll lub śrubowe, sterowanie mikroprocesorowe z wykorzystaniem kontrolera W3000.
 • Zakres typoszeregu: 39,5 do 432kW
 • Modele:
 • NECS-ME 0152-1604 - 39,5 do 432kW
 • FOCS-ME 0401-1902 - 79,2 do 410kW
 • FOCS-ME 1001-9604 - 219 do 2240kW
KALOR   Klimatyzacja - Wentylacja - Ogrzewanie 2010 | webmaster